среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie oprócz kilku wypadków.

Budowa plot plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Plot z plastyku na plot i bramkę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachetki PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji i zaplanowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji sztachetki z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak zamierzane balaski z PCV na plot i furtę sztachetowa jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy projektowane ogrodzenia PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetekprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий